by
on
under
Permalink

När urologiska problem hindrar dig i vardagen

Med urologiska problem menar vi besvär i urinvägarna hos män och kvinnor samt manliga könsorganet. Ofta leder besvären till social isolering och onödigt lidande då vi inte alltid känner oss bekväma med att prata om den delen av kroppen med vår läkare. Denna länk tar dig vidare till specialister på området om du behöver rådfråga en läkare.

Inkontinens hos män och kvinnor

Ett av de vanligaste besvären hos kvinnor och män är inkontinens, det vill säga att det läcker urin. Ibland sker det utan anledning, ibland sker det i samband med att du anstränger dig. Urininkontinens hos kvinnor brukar kunna behandlas med bäckenbottenträning och ibland operation.

Förstorad prostata

Ett annat vanligt problem hos män är godartad prostataförstoring och hälften av alla män över 60 år drabbas. Då kan bland annat urinröret komma i kläm så att urinen får svårt att passera. Vid måttliga besvär räcker ofta medicinering men vid svårare besvär kan operation bli aktuellt.

Erektil dysfunktion

Impotens innebär svårigheter att få stånd eller behålla erektion. De flesta män har besvär med detta någon gång i livet i samband med exempelvis stress eller nervositet. Vid ihållande problem kan orsaker som diabetes och hjärt-kärlsjukdomar ligga bakom. Symtomen påverkar ofta livskvaliteten samt den psykosociala hälsan negativt varför det är viktigt att söka hjälp.